<h1>رشته های پرطرفدار در مجارستان</h1><p>امروزه دانشجویان متقاضی <a href="https://www.legalapply.ir">تحصیل در کشور های اروپایی</a> به دنبال انتخاب کشور و رشته ای هشتند که مدارک انها در همه ی کشورها دارای اعتبار بوده و قابل استفاده در انتخاب شغل باشند.</p><p>کشور مجارستان با قدمت زیاد در میان کشورهای اروپایی ، یکی از کشورهایی ست که دانشجویان زیادی در <a href="https://www.legalapply.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">دانشگاه های مجارستان</a> به تحصیل شده و ضمن <a href="https://www.legalapply.ir/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">ویزای تحصیلی مجارستان</a> مدارک معتبری را برای آنها صادر میکند که دانشجو میتواند در هرمرحله ای که نیاز باشد به آنها استناد کند.</p><p>انواع مختلفی از رشته ها در دانشگاه های <a href="https://www.legalapply.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">مجارستان</a> تدریس میشوند که اگر بخواهیم فهرستی از رشته های پرطرفدار در مجارستان را نام ببریم باید به تفکیک به رشته های گروه علوم پزشکی، مهندسی و علوم انسانی در این کشور اشاره کنیم.</p><h2>گروه تحصیلی علوم پزشکی با زیر شاخه های:</h2><p>•<span style="white-space:pre"> </span>پیش پزشکی با مدت تحصیل 1 سال</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>دندان پزشکی با مدت تحصیل 5 سال</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>دامپزشکی با مدت تحصیل 5 سال&nbsp;</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>پزشکی با مدت تحصیل 6 سال&nbsp;</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>دکتری داروسازی با مدت تحصیل 5 سال</p><p>یکی از گروه ها با دارا بودن رشته های پرطرفدار در مجارستان در حوزه ی سلامت میباشد.</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>گروه تحصیلی مهندسی در مجارستان با پوشش رشته های:</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>پیش مهندسی به مدت 1 سال</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>مهندسی عمران</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>مهندسی کامیوتر&nbsp;</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>مهندسی مکانیک</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>مهندسی شیمی و بیلوژیک</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>مهندسی برق و سخت افزار&nbsp;</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>علوم پایه در مهندسی</p><p>جز گروه ها و رشته های پرطرفدار در مجارستان در&nbsp; این حوزه ی علمی هستند.</p><h2>و در نهایت گروه علوم انسانی و مدیریت&nbsp; با زیر مجموعه ی :</h2><p>•<span style="white-space:pre"> </span>پیش مدیریت و علوم بازرگانی با دوره ی 1 ساله&nbsp;</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>روانشناسی</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>تاریخ و هنر</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>مدیریت مالی&nbsp;</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>روزنامه نگاری</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>مدیریت بازرگانی</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>مدیریت جهانگردی&nbsp;</p><p>•<span style="white-space:pre"> </span>علوم سیاسی و روابط بین الملل&nbsp;</p><p>از جمله گروه ها و رشته های پرطرفدار مجارستان در این زمینه هستند.</p><h2>شرایط تحصیل در گروه های علوم انسانی</h2><p>مدت زمان <a href="https://www.legalapply.ir/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">تحصیل در مجارستان</a> در گروه های علوم انسانی و مهندسی به طور تقریبی 3 تا 4 سال است.</p><p>علی رغم توضیحات فوق باید اضافه کنیم که رشته های پزشکی و <a href="https://www.legalapply.ir/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/">دندان پزشکی</a> در مجارستان، از رشته های سرآمد در بین تمام علوم هستند که با استقبال خوب دانشجویان ایرانی نیز مواجه شده و دارای تیم علمی قدرتمند در این زمینه میباشند. و مدارک بسیار معتبری را نیز صادر میکنند.</p><p><br></p>


<div style="text-align: center;">برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://www.legalapply.ir/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/">مشاوره ی تحصیل در خارج از کشور</a> به وبسایت <a href="https://www.legalapply.ir">لگال اپلای</a> مراجعه فرمایید</div>
<div style="text-align: center;">021-88288200</div>